18 Temmuz 2024
 • GÖLET İNŞAATI DERHAL DURMALI

  Bahçeşehirliler Derneği (BADER) Bahçeşehir'de süren hukuksuz imar uygulamalarını protesto etmek, uygulanmayan yargı kararlarına dikkat çekmek adına Bahçeşehir Gölette hukuksuz yürütülen inşaat çalışması önüne siyah çelenk koyarak yaşananları protesto etti.

 • Etkinliğe Bader Üyeleri, Gölet Gönüllüleri’nin ev sahipliğinde çok sayıda duyarlı bölge halkının yanısıra siyasi partilerden CHP İstanbul İl Yöneticileri, Başakşehir İlçe Başkanı, yönetici ve üyeleri de katıldı.

  Çevreciler adına Basın Açıklamasını Bahçeşehirliler Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut gerçekleştirdi.

   GÖLET VE PAZARTÜRK’TE İNŞAATLAR DURDURULMALIDIR!
  Bahçeşehir Gölet Alanı ile Pazar Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, haksız ve hukuka aykırı olduğu, plan değişikliğinin halkın yaşam standartlarını etkileyeceği, eşitlik ilkesine, kamu yararına ve planlama ilkelerine aykırı olduğu ileri sürülerek iptalleri istenilmişti.
  5.idare mahkemesi 2016 /1418 nolu karar metninde
  “Bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporlarının birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu planlarda plan notu ve hükümleri ile gölet ve çevresinde yeni yapıların inşa edilebilmesi koşullarının oluşturulmasının alanın kendine özgü özelliklerini ve bütünlüğünü zedeleyecek olması; plan notlarında “vb.” ifadesinin kullanılmış olmasının parkın niteliği açısından önemli belirsizlikler oluşturması nedenleriyle uyuşmazlık taşınmazlar yönünden dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliklerinde şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” demiştir.
  Başakşehir Belediyesi bu “GÖLET İMAR PLAN İPTALİ” kararına itiraz hakkını kullanmıştır. Ancak 4.İdare mahkemesi itirazları değerlendirmiş ve bir kez daha Belediyenin itirazını reddederek 5.idarenin ilk verdiği şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucunu tekrarlamıştır.

  GÖLET İNŞAATI DERHAL DURMALI
  Bildiğiniz gibi Bahçeşehirliler Derneği’nin(BADER) öncülüğünce Bahçeşehir’li komşularımızın açtığı, gölet parsellerini de kapsayan imar planlarının iptali davasında Yerel Mahkeme olan İstanbul 5.İdare Mahkemesi davayı kabul ederek, özellikle göletteki yeşil alanları yok etmeye müsait imar planlarını iptal etmişti. Buna gerekçe olarak da, imar planının “gölet ve çevresinde yeni yapıların inşa edilebilmesi koşullarının yaratılması alanın kendine özgü özelliklerini ve bütünlüğünü zedeleyeceğini” gerekçe göstermişti.
  Bu aşamada tüm Gölet Gönüllülerini sevindiren haber İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nden geldi. 4.Dava Dairesi 10.11.2017 tarihinde vermiş olduğu karar ile, Başakşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın itirazlarını red ederek, İstanbul 5.İdare Mahkemesi’nin kararının hukuk uygun olduğuna karar vermiştir. Bu karar neticesinde Gölet Gönüllüleri olarak en başından beri göletin yeşil kalması için yaptığımız hukuk mücadelesinde olumlu bir mahkeme kararı daha almış bulunmaktayız.
  Yukarıda belirtilen Mahkeme kararının gerekçesinde de özetlendiği üzere Gölet parsellerinin ticari emeller gözetilerek kullanılması tüm bölge halkının mağduriyetine ve en temel haklarının kullanımının engellenmesine neden olmaktadır. Kamusal alan fonksiyona sahip gölet parsellerinde ticari planlama, İstanbul’un en önemli yeşil alanlarından biri olan gölet bölgesinin yok olmasına sebep olacaktır. Bu da Anayasa ile güvence altına alınan hakların kısıtlanmasına sebep olacaktır.
  Ancak hukuk sürecindeki tüm bu olumlu gelişmelere rağmen göletteki inşaat halen devam etmektedir. Gölette yapılan inşaatın hukuki dayanağı olan tüm işlemler sırasıyla iptal edilmiştir. Öncelikle imar planları, daha sonra Belediye Başkanına verilen yetki iptal edilmiş ve sonrasında da ihale işlemlerinin yürütmesi durdurulmuştur. Ancak buna rağmen devam eden inşaat hukuksuzdur ve derhal durmalıdır. Hukuka, demokratik toplum düzenine ve vatandaşın taleplerine saygı duymak zorunda olan Yerel Yönetimlerin bu denli hukuksuz bir işlemi devam ettirmesine karşı BADER ve Gölet Gönüllüleri olarak sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
  Saygılarımızla,
  Bahçeşehirliler Derneği (BADER)
  Gölet Gönüllüleri

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir