16 Temmuz 2024
 • EMANET TÜKETİCİYİ UYARDI!

  Büyükçekmece Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı Sevgi Emanet Geçtiğimiz günlerde mecliste kabul edilen torba yasa ile birlikte yürürlüğe girecek olan Tüketici Kanunundaki yapılan iki değişikliği değerlendirdi.

 • Büyükçekmece Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı Sevgi EMANET yaptığı basın açıklamasın da; T.B.M.M Genel Kurulunda kabul edilen torba yasa teklifi ile Tüketici Kanunun da yapılan değişikler tüketicinin hem lehine hem de aleyhinedir. Tüketici uyuşmazlıklarında parasal sınırın 6 bin liraya yükselmesi lehte bir gelişmedir. Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi satın almalardaki uyuşmazlıklar için tüketiciler hakem heyetlerine parasal limitten dolayı başvuramıyorlardı. Bundan sonra özellikle teknoloji ürünleri alışverişleri sonrasında yapacakları şikayetlerde mahkemeler ile uğraşmadan tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilmeleri adına parasal sınırın 6 bin Türk Lirası’na yükselmesi sevindirici bir gelişmedir.

  FATURASINI ÖDEYEMEYEN TÜKETİCİYE İLAMSIZ İCRA YAĞACAK

  Mevcut uygulamada 3 bin 600 Türk Lirası’nın altında olan uyuşmazlıklar için Telefon, telekom, elektrik,su ve bankalar, tüketicilere mahkeme kararı olmadan “ilamsız icra” yapamıyorlardı. Bu kararla, şirketler, bankalar, 6 bin liranın altındaki alacakları için mahkeme kararı olmaksızın elektrik, su, telefon, doğalgaz vs. gibi borcu bulunup yada banka borcunu ödeyemeyen binlerce tüketici icraya verebilecek diyen Dernek Başkanı Sevgi Emane; Bu karar tüketicini hakem heyetine gitmesinin önünü kapatır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci maddesinde, “Tarafların İcra ve İflas Kanunu’ndaki hakları saklı kalmak kaydıyla” ibaresi eklendi.

  HAKEM HEYETLERİ ÇÖZÜM MERCİİ Mİ DEĞİL Mİ…?

  Ulusal Basın da da yayınlanan açıklamalara göre;“Bu madde ile uygulamadaki önemli bir ihtiyacın karşılanması amaçlanmaktadır. Tüketici hakem heyetleri; tüketici işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, mahkeme öncesi çözüm mercii olarak görev yapmaktadır. Tüketicilerin taraf olduğu uyuşmazlıklarda 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun uygulanamayacağı şeklinde değerlendirmelere sebep olmaktadır. Bu durum, ilamsız icra yolunu kapatmakta, hak arama ve eşitlik ilkelerine aykırılık teşkil etmekte ayrıca tüketici hakem heyetlerinin iş yükünü de gereksiz şekilde arttırmaktadır. Maddede yapılan değişiklik ile icra iş ve işlemlerine ilişkin hususlarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunluluğu aranmaksızın 2004 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanabileceği vurgulanmıştır” denildi.

  İCRA DAİRELERİ VE MAHKEMELERİN İŞ YÜKÜ DAHA DA ARTACAK.

  Madem ki Tüketici Hakem Heyetleri ,mahkeme öncesi çözüm mercii olarak görev yapıyor, neden tahsil edilmemiş borçların bu şekilde icra yolu açılarak İcra daireleri ve Mahkemelerin iş yükü daha da arttırılıyor. Hem tüketici hakem heyetleri başarılı olduğu için başvuru limiti 6 bin liraya çıkarılıyor hem de iş yükünün ağır olduğu gerekçesiyle icra iflas yolu açılıyor.Biz bu işten bir şey anlamadık diyen Emanet; Uyap sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilip tüketiciye Ptt kanalı ile iletileceği söylenen ilamsız icra takiplerinde vatandaşlarımızın dikkatli ve bilinçli olması gerekli. Halen tüketicinin eline gelen icra kağıtlarının altında yazan itiraz süresini okumayıp üzerinden iki ay geçmiş olmasina rağmen Derneğimize “şimdi ne yapacağız diye danışmaya gelen vatandaşlarımız var.

  “İlamsız icra takibi ile karşı karşıya kalan tüketicilerimizin 7 gün içerisinde borcunu ödemesi ya da itirazda bulunması gerekiyor.. İtirazın aleyhine sonuçlandığın da durumda ise hem mahkeme harcının, hem de avukatlık ücretinin tüketiciye ait olduğunu bilmeli.” Diyerek açıklamalarına son verdi.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir