DOLAR %
EURO %
ALTIN 501,950,62%
BITCOIN 3597160,36%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

TEKZİP VE CEVAP

TEKZİP VE CEVAP

ABONE OL
20 Kasım 2020 14:04
TEKZİP VE CEVAP
0

BEĞENDİM

ABONE OL

14 Şubat 2019 tarihinde merkezsiyaset.com internet sayfası üzerinden internet haberciliği yapan ve haber başlığı ʽʽBüyükşehir Belediyesi’nden kaçak işyerine ruhsat’’ haberi tamamen asılsız ve yanlıştır. İncelenmeden yapılan bu haberden dolayı Güneş Yediemin Otopark İşletmesi Sahibi Hacı Bayram GÜNEŞ ve okuyucularımızdan özür dileriz… ʽBüyükşehir Belediyesi’nden kaçak işyerine ruhsat’ haberi kaldırılmış olup, söz konusu haberler ilgili İşletme sahibi Hacı Bayram Güneş’in beyanı aşağıdaki gibidir.

Haberde Pınartepe Mahallesi, Kızılay Caddesinde yer alan işletmemizin;

  • İmara kapalı ve jeolojik açıdan sakıncalı olan bölgede faaliyet gösterdiğimiz,
  • Büyükçekmece Belediyesinin itirazlarına rağmen İBB tarafından ruhsat verildiği;
  • İBB nin kaçak yapıya ruhsat verdiği;

Yukarıda yer alan yanlış ve yanıltıcı haberler yazılı ve görsel medyanızda çıkmış ve bunun neticesinde işletmemiz zan altında kalmıştır. Yukarıda çıkan asılsız ve yalan haberlere sırasıyla cevap vermek icap olmuştur.

  1. İmara kapalı ve jeolojik açıdan sakıncalı olan bölgede faaliyet gösterdiğimiz;

Bölge Jeolojik açıdan sakıncalı ise aynı ada içerisinde Başkent Caddesi üzerinde özel kolej olarak eğitim veren okulların, Kızılay caddesi üzerinde günlük pansiyon ve butik otel olarak çalışan ikiz villaların yapımına ve çalışmasına neden müsaade edilmektedir. Deprem riski ada içerisinde sadece bizim parselimiz için mi risk taşımaktadır? 2015 yılından, 2019 yılına kadar çevre parsellerde birçok yeni inşaatlar yapılmıştır. Uydu fotoğrafları arasındaki farka bakıldığında onlarca inşaatın bu bölgede yapıldığı görülecektir. Durum göz önüne alındığında bu jeolojik yaptırımın! Sadece bizim işletmemize alenen yapılan bir çifte standarttır.

Bu binalarda ve müesseselerde çalışan ve oturan yüzlerce insan ikamet etmektedir. Bölge riskli ise insanların yaşamış olduğu bu binaların tahliye edilmesi, diğer işyerlerinin de ruhsat iptali gerekmez mi? Otoparkımızdaki araçlar risk kategorisinde görülürken binalarda ve diğer müesseselerde oturan insanlar risk kapsamında değil midir? Kaldı ki biz inşaat yapmıyoruz, imara kapalı olması otoparkımızın haksız yere kapatılmasını gerektirmez. İBB tarafımıza işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verirken bölgede açık otopark açılmasında herhangi bir mahsur görmemiştir. İBB bütün denetimleri saha bazlı yapmış ve bu konuda herhangi bir sıkıntı görmediği için işyeri ruhsatımızı tarafımıza vermiştir. 01 Şubat 2019 tarihinde işletme Ruhsatımızı İBB den aldık ve ruhsatlı bir yerde iş yaptığımız süreçte  14 Şubat 2019 tarihinde ruhsatsız bir yerde iş yaptığımız haberi tamamiyle yanlış bir haberdir.

  1. Büyükçekmece Belediyesinin itirazlarına rağmen İBB tarafından ruhsat verildiği;

31/10/2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Çalışma Ruhsatı başvurumuzu gerçekleştirdik. İBB Açık Otoparklar yönetmeliğinde yer alan 7. Madde hükmünce ‘’Kat irtifakı veya kat mülkiyetini haiz ya da inşaata başlama izni alınan yerlerde açık otopark açılamaz.’’ İfadesine dayanarak Büyükçekmece Belediye Başkanlığından açılacak otopark yeri ile ilgili üzerinde inşaata başlama ruhsatı olup olmadığını öğrenmek istemiştir. Otopark açacağımız parsel üzerinde inşaata başlama izin ruhsatı düzenlenmiş olsaydı İBB buna müsaade etmeyecekti. Parsel üzerinde inşaat yapmayacağımız için otopark açılmasında İBB yetkililerince bir sıkıntı görülmedi. Büyükçekmece Belediyesi sanki bu arsa üzerinde biz inşaat ruhsatı talep ediyormuşuz gibi hareket etti. İBB otopark açılmasında herhangi bir mahsur görmezken İlçe Belediyesi otopark sahibi olan Hacı Bayram Güneş’in abisinin başka bir siyasi partiden meclis üyesi olması hasebiyle İBB ye işletme ruhsatı düzenlenmemesi için sürekli yazılar yazdı. İBB açık otopark açılması için ruhsat düzenlerken, İlçe Belediyesi sanki orada inşaat ruhsatı düzenleniyor gibi itirazlarda bulundu. Otoparkın herhangi bir risk taşımadığına kanaat getiren İBB açık otopark ruhsatı düzenledi. Yazışmalar sayı, tarih ve numaralarına göre aşağıdadır;

İBB,  09/11/2018 tarih, 241285 sayılı dilekçede Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’na Yönetmeliğin 7.maddesi hükmünce ‘’Kat irtifakı veya kat mülkiyetini haiz ya da inşaata başlama izni alınan yerlerde açık otopark açılamaz.’’ maddesinde belirtilen ilgili parselde yapı ruhsatı düzenlenip düzenlenmediğini öğrenmek maksadıyla ‘’891 ada 2 parsel alanda kat irtifakı veya kat mülkiyetine haiz ya da inşaata başlama izni verilip verilmediğinin müdürlüğümüze bildirilmesini arz ederiz’’ diye bilgi istemiştir.

Büyükçekmece İlçe Belediyesi ise 21/11/2018 tarih, E.2018-119699-1 sayılı  cevabında ‘’Yapı Yasaklı alanda kaldığı için yapı ruhsatı düzenlenemez’’ demiştir.

Devamında 07/12/2018 tarih, İBB-266058 sayılı dilekçede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Büyükçekmece İlçe Belediyesi’ne ‘’Yazınızda geçen ruhsat düzenlenemez ibaresi inşaat ruhsatının mı yoksa işyeri açma ve çalışma ruhsatının mı anlatılmak istendiği hususunda tereddüte düşülmüştür. Konunun incelenerek Başkanlığımız Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne bilgi verilmesini arz ederiz.’’ Tereddütte kalındığını ve İş Yeri Açma ve Çalıştırma ruhsat yönetmeliğinde belirtilen ibarenin inşaat yapı ruhsatımı olduğu yoksa işyeri açma ruhsatımı olduğu sorulmuştur.

Büyükçekmece İlçe Belediyesinin 04/12/2018 tarih, E.2018-127407-1 sayılı cevabı ise ʽʽ891 ada 2 parsel sayılı yere yapı ruhsatı düzenlenmemiş olup kat irtifakı ve kat mülkiyetine haiz herhangi bir işlem yapılmamış’’ diye cevap vermiştir.

Büyükçekmece İlçe belediyesi 17/12/2018 tarih, E.2018-131329-1 sayılı cevap dilekçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne ‘’891 ada 2 parsel yer ile ilgili belirtilen ruhsat düzenlenemez ibaresi yapı ruhsatı için tanımlanmıştır.’’ demiştir. Bütün bu süreçte İlçe Belediyesi bizim ruhsat almamızı engellemeye çalışmak için çalışma ruhsatı ibaresini sulandırmış ve yapı ruhsatı diye defalarca İBB yi yanıltmaya çalışmıştır.

İlçe Belediyesi inşaat ruhsatı düzenlenemez ibaresi ile çalışma ruhsatımızı engellemeye çalışmış lakin Büyükşehir Belediyesi konunun Yapı Ruhsatı olmadığı İşyeri Ruhsatı olduğunu ifade etmiş ve Ruhsatımızı bütün saha ve evrak işlerimizi tamamladıktan sonra 01/02/2019 tarihinde tarafımıza vermiştir. Büyükşehir Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü o parselde inşaat ruhsatının düzenlenip düzenlenmediğini öğrenmek için İlçe Belediyesine yazı gönderiyor, İlçe Belediyesinin vereceği cevap ʽʽO adreste herhangi bir inşaat ruhsatı düzenlenmemiştir’’ olacağı yerde yapı yasaklı alan olduğundan bahsediyor.

  1. İBB nin kaçak yapıya ruhsat verildiği;

 İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatımızın verilmesinde uygulanacak esas ve usullerden, (c) bendi Açık Otoparklar bölümünün 2. Maddesinde ʽʽAçık otoparkta yapılacak kontrol kulübesi prefabrike veya kolay taşınabilir bir malzemeden yapılacak olup, en az 9m3 hacme sahip olacaktır’’  maddesine istinaden yapılmış bir prefabrik yapıdır. Lakin biz bu yere yediemin otoparkı açmak için başvuru yaptığımızda Büyükşehir Belediyesi herhangi bir mahsur görmemiş, Açık Otoparklar yönetmeliğinin 2. Maddesine istinaden söz konusu yerde 9m3 hacimli sökülebilir ve takılabilir prefabrik yapı yapılmasını İBB zorunlu tutmuş ve bu hükümleri yerine getirdikten sonra işyeri ruhsatımızı tarafımıza vermiştir. Yapmış olduğumuz prefabrik yapı açık otoparklar yönetmeliğinde yazılı olan ve yapılması zorunlu bir yapıdır, iskan niteliği taşımamaktadır. Çevremizde birçok ticari ve konut olarak kullanılan yapılar varken ve yeni inşaatlar yapılırken bunlara göz yuman İlçe Belediyesi hiçbir ölümcül risk taşımayan yapı neden rahatsız etmiştir? Encümen kararları ile cezalar kesilerek yıldırma politikası güdülmüş ve kendi rızamla o ilçeden ayrılmam öngörülmüştür. Bu tutum tamamen İlçe Belediyesi ile tarafımızın siyasi görüş ayrılığından kaynaklanmaktadır.

Dolayısıyla açık otoparklar yönetmeliğinin 2. Maddesinde yazan ve yapılması zorunlu olan, İBB tarafından incelenen ve yönetmelik kurallarına göre yapılan prefabrik yapı nasıl oluyor da kaçak diye haber yapılıyor?

Talep;

Bu süreçle ilgili olarak mahkeme süreci devam eden ve Büyükçekmece Belediyesinin yanıltıcı beyanları ile hakkımızda yanlış ve yanıltıcı haberlerin hakkında özür dilenmesini ve

  • İmara kapalı ve jeolojik açıdan sakıncalı olan bölgede faaliyet gösterdiğimiz,
  • Büyükçekmece Belediyesinin itirazlarına rağmen İBB tarafından ruhsat verildiği;
  • İBB nin kaçak yapıya ruhsat verdiği;

Konularının düzeltilerek tekrar haber yapılmasını ve okuyucularınızla bu durumu paylaşarak itibarımızın iadesini rica ederiz. Aksi takdirde kamuoyunu hiçbir belgeye dayanmayarak aleyhimize yapılan bu haber neticesinde hukuki işlemleri başlatacağımızı tarafınıza iletiriz.

Hacı Bayram GÜNEŞ

Güneş Yediemin Otopark İşletmesi Sahibi

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP
Doktorya

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.